Tento formulár použite v prípade, že tričko prišlo poškodené, roztrhané a podobne.